Privacy Verklaring
Appel van Opa gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens

Privacy Verklaring

De producten en/of diensten van AppelvanOpa zijn gericht op consumenten en ondernemers. Daarbij ontkomen we er niet aan dat er persoonsgegevens worden verwerkt, van jou persoonlijk of van jou als (zelfstandig) ondernemer. AppelvanOpa neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt AppelvanOpa in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring legt AppelvanOpa uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel.

1. Wie is AppelvanOpa?

AppelvanOpa.nl biedt producten en diensten om jou te laten genieten van de natuurlijke smaak van appels en ander fruit. Appel van Opa is een merknaam van rogiertan.com. 

rogiertan.com is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67146171. 

2. Welke gegevens worden door AppelvanOpa verzameld en verwerkt?

Wanneer je een bestelling of een aanvraag voor een dienst doet bij AppelvanOpa heeft AppelvanOpa informatie nodig om het product of de dienst te kunnen leveren. Denk hierbij aan naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, IBAN, geslacht, inschrijfnummer KvK en/of overige informatie die je actief hebt verstrekt.

Gebruik van gegevens voor:

  • diensten: naam, informatie over jouw verzoek, e-mailadres en/of telefoonnummer
  • bestellingen: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, product en aantal
  • offertes en facturen: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, inschrijfnummer KvK
  • nieuwsbrieven: naam en e-mailadres

3. Hoe lang worden gegevens door AppelvanOpa bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Als er een wettelijke plicht van kracht is die noodzaakt om persoonsgegevens langer te bewaren dan houdt AppelvanOpa zich aan de wet. Facturen worden volgens de wettelijke voorgeschreven termijn van 7 jaar elektronisch bewaard.

4. Op welke wijze beschermt AppelvanOpa jouw persoonlijke gegevens?

AppelvanOpa neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met AppelvanOpa via info@appelvanopa.nl.

5. Deelt AppelvanOpa gegevens met anderen?

AppelvanOpa verkoopt jouw gegevens nooit aan derden!
We delen gegevens uitsluitend met andere bedrijven als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, het leveren van onze producten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verstrekken wij gegevens aan het bedrijf dat:

  • producten bij jouw aflevert
  • onze facturatie en ontvangen bedragen verzorgt
  • onze nieuwsbrieven verstuurt. Onder elke nieuwsbrief tref je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je uit te schrijven. 

6. Kun je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Als je de persoonsgegevens, die AppelvanOpa over jou heeft vastgelegd, wilt inzien, kun je een verzoek tot inzage doen door een mail te sturen aan info@appelvanopa.nl. Ook als je wilt dat AppelvanOpa jouw persoonsgegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert, kun je een verzoek doen door een mail te sturen aan info@appelvanopa.nl 

AppelvanOpa zal binnen twee (2) weken reageren op jouw verzoek. Indien AppelvanOpa je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

7. Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

8. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring dan kun je een e-mail sturen aan info@appelvanopa.nl.

Privacy Verklaring, mei 2018